12/10/2016

Tapak Suci

Para santri diwajibkan mengikuti kegiatan latihan tapak suci yang dilaksanakan setiap hari ahad dari ba’da ashar sampai menjelang sholat maghrib.Santri boleh tidak ikut jika ada halangan atau udzur syar’i seperti sakit,pulang nengok orang tua dan sebagainya